Blog dels Pescadors del Ribagorçana

Aquest blog, serà el nostre medi de comunicació amb socis i simpatitzants pescadors, que com nosaltres gaudeixen de l’esport de la pesca, convertint-lo en una passió.

Arxiu del blog

dissabte, 25 de gener de 2014

Convocatòria Assemblea General Ordinària S.P.E. Ribagorçana

La Societat de Pescadors Esportius Ribagorçana, com cada any per aquestes dates, convoca l’assemblea general orinaria.

Data:     8 de Febrer de 2014
Lloc:      Sala Polivalent d’Almenar

            C. Espadós (Direcció Poliesportiu i Cap de Futbol)
Horari:   1ª Convocatòria  17:00 hores
            2ª Convocatòria  17:30 hores

Ordre del dia:

1.    Lectura i aprovació si s’escau de l’acta anterior.
2.    Lectura i aprovació si s’escau de l’estat de comptes.
3.    Lectura i aprovació si s’escau del pressupost del 2014.
4.    Lectura i aprovació si s’escau del calendari d’activitats 2014.
5.    Informe de Presidència.
6.    Presentació del resultat d’entrada de nous Socis i continuació 2014.
7.    Presentació dels canvis al Coto d’Alfarràs, gestió, repoblacions, captures, mides, expedició de permisos, vigilància, etc.
8.    Memòria d’activitats i concursos, entrega de premis i trofeus del 2013.
9.    Precs i preguntes.

Donada la importància dels temes a tractar en una assemblea general ordinària, es prega la màxima assistència per part dels socis.