Blog dels Pescadors del Ribagorçana

Aquest blog, serà el nostre medi de comunicació amb socis i simpatitzants pescadors, que com nosaltres gaudeixen de l’esport de la pesca, convertint-lo en una passió.

Arxiu del blog

Normativa - Coto d'Alfarràs NR- 12 A/B - 2017


Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7324-8.3.2017 
CVE-DOGC-A-17062047-2017

Conca NOGUERA RIBAGORÇANA
MATRICULA:                                     NR-12A                                                   NR-12B
PERMÍS:                                  Intensiu                                      Intensiu
Z.P.C.                                     Amb Mort                                    Sense Mort
KM:                                        6,1                                             14,9
RIU:                                       La Noguera Ribagorçana                La Noguera Ribagorçana
PROVÍNCIA:                            Lleida                                          Lleida
COMARCA:                              Segrià                                         Segrià
MUNICIPI:                               Alfarràs                                       Alfarràs
PERÍODE HÀBIL:                      18/03 - 03/09                              Tot l'any
CAPTURES:                             4T>=19 cm. fins <=35 cm.            0 - Cap
DIES DE DESCANS:                   Divendres                                    Divendres
ARTS I ESQUERS PERMESOS:    Cua de rata o buldau: màxim 3      Cua de rata o buldau: màxim 3
                                            mosques amb arponet; cullereta     mosques sense arponet; cullereta
                                            1 ham amb arponet.                      1 ham sense arponet.
SOCIETAT DE PESCADORS:        S.P.E Ribagorçana                         S.P.E Ribagorçana
LÍMIT INFERIOR:                     Peixera d'Albesa                            Peixera del pont de la carretera
                                                                                                d'Albesa
LÍMIT SUPERIOR:                    Peixera sota el pont de la               Límit terme d'Aragó 
                                            carretera C-26 a Alfarràs
OBSERVACIONS:                     Obligatori salabre                           Obligatori salabre