Blog dels Pescadors del Ribagorçana

Aquest blog, serà el nostre medi de comunicació amb socis i simpatitzants pescadors, que com nosaltres gaudeixen de l’esport de la pesca, convertint-lo en una passió.

Arxiu del blog

dissabte, 13 de febrer de 2016

Convocatòria Assemblea General Ordinaria 2016

Alfarràs, 12 de Febrer de 2016

Convocatòria Assemblea General Ordinària

La Societat de Pescadors Esportius Ribagorçana, per acord de junta directiva del 11/02/2016, es convoca l’assemblea general orinaria.

Data:        27 de Febrer de 2016
Lloc:         Casal Social d’Almenar (Entrada pel Bar del Casal)
                C. Espadós (Direcció Poliesportiu i Cap de Futbol)
Horari:     1ª Convocatòria  16:00 hores
               2ª Convocatòria  16:30 hores

Ordre del dia:

1.    Lectura i aprovació si s’escau de l’acta anterior.
2.    Lectura i aprovació si s’escau de l’estat de comptes del 2015.
3.    Lectura i aprovació si s’escau del pressupost del 2016.
4.    Lectura i aprovació si s’escau del calendari d’activitats 2016.
5.    Informe de Presidència.
6.    Presentació i aprovació de l’actualització de preus i forma de pagament de quotes.
7.    Presentació de baixes i ratificació de nous membres de junta directiva.
8.    Presentació del resultat d’entrada de nous Socis i continuació al 2016.
9.    Presentació dels canvis dels nous límits i esquers permesos al coto d’Alfarràs, amb mort i sense mort.
10.    Presentació de les repoblacions, captures, mides, expedició de permisos, vigilància, etc.
11.    Presentació i aprovació si s’escau de la nova vigilància privada de la S.P.E. Ribagorçana, al coto d’Alfarràs.
12.    Presentació de les mesures previstes en vers el increment de les algues al coto d’Alfarràs.
13.    Memòria d’activitats i concursos, entrega de premis i trofeus del 2015.
14.    Precs i preguntes.

Donada la importància dels temes a tractar en una assemblea general ordinària, es prega la màxima assistència per part dels socis.

El secretari
Paco Pagano